Europe 

Page: ...  4   5   6   7   8   9   10   ...  

Vicdani ret eylemi 2014.  Fotoğraf: Vicdani Ret Derneği

Eylemlerden e-postalara Türkiye’de Vicdani Ret

(15.05.2021) Türkiye’de vicdani retçilerin mücadelesi Tayfun Gönül’ün 6 Aralık 1989, Vedat Zencir’in ise 6 Şubat 1990 tarihlerinde Sokak dergisi üzerinden vicdani retlerini açıklamaları ile başlar.1 Katliamların, faili meçhullerin, işkencelerin bir devlet politikası olarak sıradanlaştığı ve bütün bunların “vatan-millet”söylemleriyle birlikte sürdürüldüğü 1989-90 yıllarında iki Türk bireyinin çıkıp bütün bu şiddet, çatışma ve savaş politikalarına karşı “askere gitmiyorum” demeleri son derece önemli bir itirazdı.

Artikel 4 of German constitution on a wall at German Bundestag

How is it to be a conscientious objector from Turkey in Europe?

(15.05.2021) My name is Beran Mehmet İşçi. I am from Turkey and of Kurdish origin (Zaza1). I am a conscientious objector, author and poet. In November 2018, I declared my conscientious objection in Turkey. Due to the situation there, I had to hide for a while. But there was always the question of how I could continue my life. Seeing no other option, I finally decided to move to Europe and to apply for asylum. In February 2019, I arrived in Germany and applied for asylum.

Article 4 de la Constitution allemande sur un mur du Bundestag allemand

Comment être objecteur de conscience de Turquie en Europe ?

(15.05.2021) Je m’appelle Beran Mehmet İşçi. Je suis originaire de Turquie et d‘origine kurde zaza1. Je suis objecteur de conscience, auteur et poète. J‘ai déclaré mon objection de conscience en Turquie en novembre 2018. Ensuite j‘ai dû me cacher pendant un certain temps en raison des problèmes que j’ai rencontrés en Turquie. Cependant, il y avait toujours la question de savoir comment je pourrais continuer ma vie. J‘ai finalement décidé de me rendre en Europe pour demander l‘asile, car je ne voyais aucune autre option. En février 2019, je suis arrivé en Allemagne et j‘ai demandé l‘asile.

Alman Federal Meclisi nde bir duvarda Almanya Temel Yasasının 4 üncü maddesi

Avrupa’da Türkiyeli bir vicdani retçi olmak

(15.05.2021) İsmim Beran Mehmet İşçi. Türkiyeli, Kürt/Zaza asıllı bir vicdani retçi, yazar ve şairim. 2018 yılının Kasım ayında Türkiye’de vicdani reddimi açıkladım. Ardından yaşamış olduğum problemler doğrultusunda bir süre Türkiye’de saklanarak hayatımı devam ettirmek zorunda kaldım. Son çare olarak Avrupa’ya gelmeye karar verdim ve 2019’un Şubat ayında Almanya’ya vardım. Almanya’ya geldikten sonraki süreçte de burada yürütmüş olduğum yahut içerisinde bulunduğum çalışmaların bir getirisi olarak da, dünyada her yıl çeşitli kurumlarca organizasyonlar yapılan 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde Almanya topraklarında ikinci kez bir projenin içinde bulunuyorum. Sizlere olabildiğince kısa ve öz bir şekilde yaşadığım süreçten ve karşılaştığım zorluklardan söz edeceğim.